OLDŘIŠ
Přidal/a admin dne June 21 2009 12:21:32
První písemná zpráva o obci pochází z roku 1392. Průměrná nadmořská výška je 555 nm.

 

V obci pramení potok Žejbro, u Blížkovic se stává levým přítokem Novohradky.

 

V lomu se v břidlici objevovala železná ruda s červeným a hnědým zabarvením. Ještě v polovině 20. století rostl v Oldřiši jilm, který byl nejstarším stromem tohoto druhu v rámci Pardubického kraje.

 

V obci se dodnes zachovaly roubené objekty lidové architektury. Zajímavý je nákres z roku 1893, který znázorňuje tzv. stolový nebo svatý kout ve světnici v Oldřiši. Nad stolem visely obrázky svatých, kříž a růženec.

 

Ves patřila pod rychmburské panství, její obyvatelé se v době roboty účastnili tzv. selských rebelií. Zabývali se zemědělstvím, prací v lese, vyšíváním a tkaním jutových koberců. Zvláštností bylo tkaní tzv. vanilkových látek, z nichž se upravovaly např. nástěnky s obrazy zvířat nebo lepší druhy koberců. Řemeslnickou dílnu zde měl kovář, truhlář, a obuvník.

 

Za vesnicí stojí pomník, který připomíná letecké neštěstí, kdy 6.9.1929 zde zahynul kpt. Alfréd Soukup.

 

 

 

Potok Žejbro

Pramen: jz. od Oldříše

Délka toku (sjízdné) v km: 21

Obtížnost:
 

Úsek

Říční km

Obtížnost

horní

Žďárec u Skutče - Vrbatův Kostelec

20.6 - 14.8

WW I-II

střední

Vrbatův Kostelec - Chacholice

14.8 - 11.3

WW II-III

dolní

Chacholice - ústí do Novohradky

11.3 - 0

WW I - ZW

 

Podmínky: horní úsek vytváří lehčí peřeje a často meandruje v lukách. Od Vrbatova Kostelece se potok zařezává do údolí a vytváří kaskády v prudkém spádu. Od Podskaly se proud uklidňuje, aby pak opět se opět zvýšil spád se skalními žebry a bloky a kaskádou pod jezem. Sjízdnost se dá posoudit i dle ostatní potoků v okolí - Krounka, Ležák. Pokud jsou sjízdné, bude i tento.
 

Sjízdná na čem, kdy, pro koho:
 

Úsek

kdy

Vodočet

Aktuálně

Aktuální sjízdnost

horní

pouze krátce z jara nebo po vydatných deštích

Vrbatův Kostelec - 55cm

 

 

horní

Vrbatův Kostelec - 65cm

 

 

dolní

Rosice u Chrasti - 20cm

 

 

 

Charakter řeky:
 

Úsek

šířka, typ koryta

okolí

typ lodě

doporučeno pro

rychlost plavby

horní

úzké 2-6m, zarostlé břehy

otevřené údolí

kajak

zkušené

2 hodiny

střední

4 - 8m

lesnaté hluboké údolí

kajak, Pálava

zkušené

1-2 hodiny

dolní

do 9m, zarostlé břehy

pole

kajak, Pálava

znalé

 

 

Nejhezčí úsek: Vrbatův Kostelec - Podlažice

Nebezpečný úsek: padlé stromy, nízké lávky, kaskáda pod Kostelcem a pod jezem na ř.km 11.5

Obvyklý začátek a konec:

Plavbu spojit s řekou: Krounka, Ležák

Přeprava lodí vlakem:

Přístup k řece: silnice z mostů, vlak od horního toku až ke Chacholicím

Tábořiště: