INFORMACE K OBNOVENÍ PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU
Přidal/a admin dne May 05 2020 12:29:51

ZŠ Krouna - Od pondělí 11.5.2020 bude umožněna přítomnost žáků 9. ročníku ve škole za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

 

Následující informace a organizační opatření platí pouze pro žáky 9. ročníku od 11.5.2020 do termínu konání přijímacích zkoušek. Následně bude organizace školní docházky žáků 9. ročníku probíhat podle pravidel pro všechny žáky 2. stupně, která budou v tu dobu platit.

Informace a pokyny spojené s obnovením provozu 1. stupně ZŠ od 25.5.2020 a s obnovením provozu MŠ od 18.5.2020 zveřejníme později.

 

Organizace bude probíhat následovně:

 

sudý týden (od 11.5.2020 je první sudý týden):

pondělí 8.00 - 9.30 matematika

středa 8.00 - 9.30 český jazyk

pátek 8.00 - 9.30 matematika

 

lichý týden:

pondělí 8.00 - 9.30 český jazyk

středa 8.00 - 9.30 matematika

pátek 8.00 - 9.30 český jazyk

 

Výuka bude probíhat v kuse bez přestávky.

 

Zákonný zástupce žáka 9. ročníku je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 7. 5. 2020 do 8.00 hodin, a to e-mailem na adresu reditel@zskrouna.cz s uvedením jména a příjmení žáka. Účast je dobrovolná, přihlášením se k docházce však začíná podléhat běžnému režimu povinnosti omlouvat včas svou neúčast ve výuce. Pozdější přihlášení žáka do skupiny nebude možné. Nepřihlášenému žákovi nebude umožněn vstup do školy. Při prvním příchodu do školy je žák povinen odevzdat zákonným zástupcem podepsané čestné prohlášení a seznámení - ke stažení zde. Žáci i jejich zákonní zástupci jsou povinni se seznámit s pokyny vydanými MŠMT - ke stažení zde.

 

Vzhledem k tomu, že náplní přípravy na přijímací zkoušky je i nové učivo, bude dálkové vzdělávání pro žáky, kteří se nepřihlásí k docházce od 11.5.2020, výrazně zredukováno.

 

Žáci budou do školy přicházet s dodržováním obecně platných zásad (rozestupy, roušky), nebudou se shlukovat ani před školou a ani v šatně. Z šatny si je vyzvedne příslušný vyučující a společně se přemístí do učebny. Po skončení výuky vyučující odvede žáky zpět do šatny a odtud bez shlukování odejdou ze školy. Volný individuální pohyb žáků po škole nebude možný.

 

Ve společných prostorách školy jsou žáci povinni nosit roušky, ve třídě bude používání roušek dle pokynů učitele, žáci budou sedět po 1 v lavici.  Každý žák bude mít vlastní roli papírových utěrek na utření rukou ve třídě; na záchodech jsou zásobníky s papírovými ručníky; ve třídě i na záchodech je k dispozici tekuté mýdlo a dezinfekce na ruce. Žáci jsou povinni se řídit pokyny vydanými MŠMT - ke stažení zde.

 

Každý žák bude mít na den nejméně 2 roušky a sáček na jejich uložení.

 

Školní stravování nebude poskytováno. Vstup cizích osob do školy za účelem doprovodu nebo vyzvedávání žáků není možný.

 

Úklid a dezinfekce prostor školy bude probíhat v souladu s metodikou MŠMT a standardy naší školy. Po dobu pobytu žáků ve škole jsou žáci povinni se řídit školním řádem a pokyny zaměstnanců školy.

 

Sledujte také pravidelně webové stránky školy, kde budeme zveřejňovat případná doplnění a aktualizace výše uvedených informací.

 

Případné dotazy adresujte mailem na adresu reditel@zskrouna.cz.

 

Mgr. Kyncl Josef, ředitel školy

 

Kušta Michal