Krouna - Články: HISTORIE OBCE
Krouna
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je
HISTORIE OBCE

  Přilehlé obecní části (Čachnov, Františky, Oldřiš, Rychnov a Ruda)

 

Jak rádi bychom se něco dozvěděli o nejstarších obyvatelích, našich předcích. Zatím však nebyl nalezen žádný důkaz, který by nás postavil před rok 1349, kdy bylo jméno naší obce poprvé zveřejněno v úřední listině. Přenesme se do období vlády Lucemburků, tj. do 14.století. Do té doby podléhali pražští biskupové arcibiskupovi v Mohuči. Protože se stále kupily stížnosti na velkou vzdálenost tohoto centra od českých zemí i na odlišnost jazyka obyvatel Českého království, vydal papež Klement VI. Bulu, jíž vyprostil pražskou a olomouckou diecézi z pravomoci mohučského arcibiskupa. Dne 30.4.1344 biskupství pražské povýšil na arcibiskupství ( arcibiskupem se stal Arnošt z Pardubic ). Téhož roku (1344) bylo založeno biskupství v Litomyšli ( biskupem se stal Jan I. ).

 

Arcibiskup Arnošt se nemohl dohodnout s kapitulou olomouckého kostela o tom, co připadne nově zřízenému litomyšlskému biskupství. Papeži Klementovi VI. Zaslali 3. prosince 1349 dopis se žádostí o vyřešení. Mezi mnohými obcemi, které měly být přiřazeny k biskupství litomyšlskému, je v této listině jmenována také Krouna, a to jako Grunaw inferior a Grunaw superior ( Krouna dolní a Krouna horní ), přičemž Grunaw inferior je vlastně dnešní Otradov.

 

Úplné znění této listiny je obsaženo ve vzácné edici Codex diplomaticus et epistolares Moraviae. Originál je uložen v Moravském zemském archivu ve fondu Benediktini v Rajhradě u Brna. Odtud jsme získali fotografii listiny, latinský přepis a regest ( výtah z listiny ). To, že výše uváděná listina obsahuje skutečně první písemnou zmínku o naší obci, je ověřeno i v jiných dokumentech.

 

Můžeme tedy říci, že v roce 1999 tomu bylo 650 let, kdy Krouna vstoupila do povědomí v psaném záznamu. Další písemný doklad je z následujícího roku, a to opět ve výše jmenovaném Codexu ze 4. listopadu 1350, kdy biskup Jan a kapitula kostela Litomyšlského žádají papeže Klementa VI., aby připojil k litomyšlskému biskupství kláštery v Podlažicích, Sezemicích, Pardubicích a v Chrudimi a kostely dále vyjmenované. Zde se opět objevuje Krouna, ale jako Grenna superior a Grenna inferior. Rozdílnost jmen Grunaw ( 1349 ) a Grenna ( 1350 ) vznikla možná nedbalostí pisatele. Slovní tvar napovídá, že jméno potoka a obce je asi odvozeno od německého grün ( zelený ).

 

Následné úřední zápisy o Krouně jsou z roku 1392 v Deskách dvorských, 1456 tamtéž, 1544 v Deskách zemských, 1568 tamtéž, 1654 v Berní rule a dále v dokumentech rychmburského panství. Obec Krouna vznikala jako údolní lánová ves rozkládající se v malebném údolí potoka Krounky v nadmořské výšce 560 m. Zástavbu tvořily v minulosti především větší zemědělské usedlosti a roubené chalupy. Dodnes zůstalo na území obce dochováno několik objektů lidové architektury, z nichž nejvýznamnějším je uzavřený „Bukáčkův statek“ čp. 61 viz obr. z počátku 19. století.

 

Přestože Krouna vždy patřila k větším a bohatším obcím tohoto regionu, během 18. století vystoupili nespokojení poddaní proti rychmburské šlechtě a vyvolali několik selských rebelií. V polovině 19. století žilo v obci takřka 1500 obyvatel, pracovalo 5 mlýnů, pila, ve vsi byl panský dvůr s ovčínem, několik šenků a mysliven. Základní obživu obyvatelstva, kromě zemědělství, představovalo tkalcovství, necování, vyšívání, dále lesní práce, pálení vápence a výroba drasla. Proslulá byla krounská dřevovýroba, především tradiční dřevěné malované hračky, které obec dodnes reprezentují doma i v zahraničí.  

 

K významným dominantám vsi náleží dva kostely. Katolický kostel sv. Michaela archanděla v barokním slohu  z druhé poloviny 18.století stojí na místě původního dřevěného gotického farního kostela, zmiňovaného již roku 1350. Vzácnou památkou je renesanční křtitelnice ze 16. století. Areál kostela doplňuje márnice a barokní fara z roku 1737. Z 18. století pochází i sousední barokní škola. Krouna se záhy po vydání tolerančního patentu stala i centrem protestantů, vznikl zde jeden z prvních evangelických sborů. Už v roce 1784 byla ve vsi zřízená evangelická modlitebna a od roku 1789 se začalo vyučovat ve vlastní budově církevní evangelické školy. V roce 1878 byla dokončena pseudogotická stavba evangelického kostela, která je dílem významného regionálního architekta Františka Schmoranze.

 

V dolní části obce stojí Žižkův pomník a u Dvora pomník postavený obětem železničního neštěstí v roce 1995.

 

 

Agrosymbol Krouna, kruh u obce Krouna objevil při své cestě do práce dne 7.8.2003 pan Leoš Kyncl. Přistálo UFO na Vysočině ? Naměřené průměry kruhu byly S – J: 22,3 m a V – Z: 21,9 m, přičemž střed kruhu se pravp. nacházel v pravém geometrickém středu.

 

 

V katastru obce se vyskytuje vzácná chráněná rostlina hvozdík pyšný (Dianthus superbus).

 

  

 

Jižní část vesnice patří do CHKO Žďárské vrchy se zařazením významných míst  v okolí Tučkovy hájenky a Bučiny s rozsáhlou genovou základnou pro zachování buku. Opraveny byly lesní chaloupky, zvané Krounská a Filipovská.

 

S Krounou jsou spojena významná jména – vynálezce F. Křižíka, matematika M. Pelíška, spisovatelů G.R. Opočenského, J. Doležala, F.Šímy, V. Broučka. V blízkém okolí čerpala náměty a poznatky ke svým knihám Teréza Nováková.

 

K obci Krouna správně náleží obecní části Rychnov, Františky, Oldřiš, Rychnov a Ruda. Všechny patří k typickým historickým vesnickým celkům Mikroregionu Hlinecko, první zprávy o Rychnově a Oldřiši pocházejí již z roku 1392, zbývající byly založeny až v 18. století. Obce dokládající původní charakter a zástavbu vsí na Hlinecku. Za povšimnutí stojí především památkově chráněné objekty lidové architektury, a to roubená usedlost čp. 12 a zděná chalupa čp. 809 v Čachnově, areál statku čp. 23 v Oldřiši či rozsáhlý zděný statek čp.1 a uzavřený statek  čp. 36 v Rychnově.

 

Turistické informace
Hlášení rozhlasu
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály

ODKAZY NA STRÁNKY
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.