Krouna - Články: ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Krouna
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

LINKY:

 

Hlavní stránka ZŠ Krouna: www.zskrouna.cz

 

Informace o škole: http://www.zskrouna.cz/oskole

 

Školní jídelna: http://www.zskrouna.cz/skolnijidelna

 

Novinky ze ZŠ Krouna: http://www.zskrouna.cz/aktuality

 

Harmonogram organizace školního roku 2009/2010.

 

Školní rok 2009/2010

 

 

Učební plány určují kolik hodin se kterému předmětu v daném ročníku vyučuje

 

Vysvětlivky:

 

Číslo udává počet hodin vyučovaných danému předmětu týdně, zkratka udává jméno vyučujícího.

 

Be

-

Mgr.

Beniačová Lenka

Fr

-

 

Franklová Petra

Ku

-

 

Kušta Michal

Ky

-

Mgr.

Kyncl Josef

Nk

-

 

Nováková Martina

No

-

Mgr.

Novotná Věra

Pe

-

Mgr.

Pejchová Eva

Pz

-

Mgr.

Peňázová Miloslava

-

Mgr.

Sádovská Jana

Sch

-

Mgr.

Schmied Petr

Šm

-

Mgr.

Šmahelová Hana

Tl

-

Mgr.

Tlapák Roman

Ur

-

Mgr.

Urbanová Jitka

Že

-

Mgr.

Žežulková Lenka

 

UČEBNÍ PLÁN I. STUPNĚ

 

 

1) Reedukaci vede Mgr. Novotná. Reedukace se řídí vyhláškou 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se spec. vzd. potřebami nebo mimořádně nadaných. Reedukace probíhá formou hodin navíc buď v rámci běžných hodin Čj nebo po skončení jejich vyučování formou hodiny navíc a je zakotvena v individuálním vzdělávacím plánu žáka.

 

UČEBNÍ PLÁN II. STUPNĚ

 

 

1) Reedukace i speciální následná péče byla z důvodu kritického nedostat financí ukončena, péči o integrované žáky zajišťují v mezích možností daných procesem výukou jednotliví vyučující. 2)  SM + SČj v 6.  ročníku  je  vždy 1x za 2 týdny a alternují navzájem 3)  V 6. ročníku si žáci volí mezi  předměty Inf a VDo

 

Mgr. Kyncl Josef

 

Turistické informace
Hlášení rozhlasu
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály

ODKAZY NA STRÁNKY
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.