Krouna
Navigace
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je

ODKAZY NA STRÁNKY
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

LINKY:

 

Hlavní stránka ZŠ Krouna: www.zskrouna.cz

 

Informace o škole: http://www.zskrouna.cz/oskole

 

Školní jídelna: http://www.zskrouna.cz/skolnijidelna

 

Novinky ze ZŠ Krouna: http://www.zskrouna.cz/aktuality

 

Harmonogram organizace školního roku 2009/2010.

 

Školní rok 2009/2010

 

 

Učební plány určují kolik hodin se kterému předmětu v daném ročníku vyučuje

 

Vysvětlivky:

 

Číslo udává počet hodin vyučovaných danému předmětu týdně, zkratka udává jméno vyučujícího.

 

Be

-

Mgr.

Beniačová Lenka

Fr

-

 

Franklová Petra

Ku

-

 

Kušta Michal

Ky

-

Mgr.

Kyncl Josef

Nk

-

 

Nováková Martina

No

-

Mgr.

Novotná Věra

Pe

-

Mgr.

Pejchová Eva

Pz

-

Mgr.

Peňázová Miloslava

-

Mgr.

Sádovská Jana

Sch

-

Mgr.

Schmied Petr

Šm

-

Mgr.

Šmahelová Hana

Tl

-

Mgr.

Tlapák Roman

Ur

-

Mgr.

Urbanová Jitka

Že

-

Mgr.

Žežulková Lenka

 

UČEBNÍ PLÁN I. STUPNĚ

 

 

1) Reedukaci vede Mgr. Novotná. Reedukace se řídí vyhláškou 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se spec. vzd. potřebami nebo mimořádně nadaných. Reedukace probíhá formou hodin navíc buď v rámci běžných hodin Čj nebo po skončení jejich vyučování formou hodiny navíc a je zakotvena v individuálním vzdělávacím plánu žáka.

 

UČEBNÍ PLÁN II. STUPNĚ

 

 

1) Reedukace i speciální následná péče byla z důvodu kritického nedostat financí ukončena, péči o integrované žáky zajišťují v mezích možností daných procesem výukou jednotliví vyučující. 2)  SM + SČj v 6.  ročníku  je  vždy 1x za 2 týdny a alternují navzájem 3)  V 6. ročníku si žáci volí mezi  předměty Inf a VDo

 

Mgr. Kyncl Josef

 

INFO MZ ČR KORONAVIRUS
INFO PA KRAJ KORONAVIRUS
Hlášení rozhlasu
ORP Hlinsko
Propagační materiály
Turistické informace
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.