Krouna
Navigace
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je

ODKAZY NA STRÁNKY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST KROUNA

je začleněna do chrudimského vikariátu královehradecké diecéze. Územně zahrnuje obce Krouna (s farním kostelem sv. archanděla Michaela), Humperky, Oldříš a Otradov (s filiálním kostelem sv. Bartoloměje).

 

Duchovní správu farnosti vede:

 

P. Vladimír Janouch – farář

 

Kontakt:

 

Mobil: +420 603 480 598

 

Adresa www stránek je: http://farnost.krouna.cz

 

 

 

Z historie krounské farnosti

 

Historie farnosti je provázána s dějinami obce. Farní kostel sv. Michaela se připomíná již v roce 1350, kdy pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic postupoval litomyšlskému biskupství čtyři děkanáty. Mezi farnostmi vysokomýtského děkanátu byla tenkrát uvedena obec Grunaw superior (dnešní Krouna) a osada Grunaw inferior (dnešní Otradov).

 

Krouna byla poddanskou obcí rychmburského panství. V dobách husitských válek přivedl majitel panství Jan Pardus z Vratkova na všechny fary utrakvistické kněze, tj. kazatele umírněného husitství a nekatolickou zůstala krounská fara až do Třicetileté války. Po roce 1620 fara v Krouně zanikla a Krouna byla přifařena nejprve ke Skutči, později v roce 1673 k Hlinsku a roku 1677 opět ke Skutči. Samostatná fara v Krouně byla s přispěním Štěpána hraběte Kinského obnovena dne 24. dubna 1737.

 

Farní kostel sv. Michaela byl původně dřevěný, pokrytý šindelem a vstupovalo se do něho z boční strany. Po stržení původní stavby, byl ke staré věži postaven nynější zděný objekt. Současná barokní podoba kostela pochází z roku 1768. Náklady na stavbu chrámu činily 8 707 zlatých. Ze svých prostředků zaplatila krounská farnost 1 200 zlatých, ostatní patronátní kostely panství 3 200 zlatých a zbylých 4 307 zlatých poskytl tehdejší majitel rychmburského panství hrabě Filip Kinský. Interiéru kostela vévodí obraz sv. Michaela archanděla, jehož autorem je Jan Umlauf. Výmalba interiéru kostela je dílem malíře Františka Martinů z Poličky. Varhany byly předány v roce 1801 mistrem varhanářem Karlem Horákem z Kutné Hory. Kostelní zvony byly v obou světových válkách odebrány pro účely válečného průmyslu a na věži zůstal jen zvon z roku 1529.

 

Duchovní působící v naší farnosti

 

Jan Felix Chuchelský – prvním krounským farářem po obnovení fary se stal 4. května 1737 Šlechtic, narozen v Nestajově, později chrudimský kaplan a roku 1750 první skutečský vikář. Po něm v naší farnosti působili v letech 1379 – 1894 mnozí další duchovní.

 

František Mimra farář 1894 – 1909

 

Byl pozoruhodnou osobností duchovního i světského života. Zabýval se též politickou a osvětovou činností, divadelnictvím a finančnictvím. Později se stal kanovníkem, proboštem a biskupským vikářem v Litomyšli. Krounská orlovna bývá na jeho počest nazývána Mimrův dům.

 

Julius Váňa farář 1909 – 1912
Jan Bauer farář 1912 – 1916
Augustin Jonáš administrátor 1916 – 1917
Antonín Obejda farář 1917 – 1922
Petr Petřík administrátor 1923 – 1925
Jan Oliva farář 1925 – 1933
Josef Vorlička farář 1933 – 1949
Václav Kuchař administrátor 1949 – 1954
Josef Kubíček administrátor 1954 – 1961

 

Kněz Josef Kubíček byl za svého života perzekuován komunistickým režimem, v roce 1961 byl zbaven státního souhlasu k výkonu kněžské služby, byl vězněn a po propuštění z věznice pracoval jako dělník v kamenolomu a poté v Chocni jako údržbář v domově důchodců. Zde v roce 1967 za doposud ne zcela objasněných okolností tragicky zahynul zasažen elektrickým proudem. Jako výraz trvalé vzpomínky na jeho blahodárné působení v Krouně byla na zdi kostela umístěna žulová pamětní deska s jeho podobiznou. V roce 2007 si farnost připomněla 40. výročí jeho úmrtí.

 

Josef Němec administrátor 1961 – 1970

 

Karel Kovář administrátor, farář 1970 – 2005

 

Karel Kovář, rodák z Poličky, působil v naší farnosti nejprve jako administrátor, později jako farář. Zemřel 5. října 2005 a podle jeho přání je pohřben na zdejším hřbitově. Po jeho smrti zůstala krounská fara neobsazena a správa farnosti přešla na děkanství v Hlinsku. Správa farnosti Pustá Kamenice přešla na duchovního v Borové u Poličky.

 

Ladislav Hojný administrátor excurrendo 2005 – 2007

 

Bohumil Šitavanc administrátor 2007 – 2010

 

Vladimír Handl administrátor 2010 – 2017

 

Vladimír Janouch farář 2017 – dosud

 

S využitím publikace Mgr. Marcely Nekvindové Krouna 1349 – 2009 a dle výpisu z farní kroniky pořízeného P. Karlem Kovářem.

 

Bc. Vtípil Martin

 

INFO MZ ČR KORONAVIRUS
INFO PA KRAJ KORONAVIRUS
Hlášení rozhlasu
ORP Hlinsko
Propagační materiály
Turistické informace
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.