Krouna
Navigace
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

ZŠ Krouna - Ve středu 3. dubna 2019 se koná zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2019/2020.

 

K zápisu zveme všechny děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013, dále všechny děti, kterým byl v r. 2018 odložen začátek povinné školní docházky, a případně i děti mladší (narozené do 30.6.2014), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní zralosti.

 

Upozornění pro rodiče "pětiletých" školáků:

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2013 do konce prosince 2013 k plnění povinné školní docházky je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna 2014 do konce června 2014 jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře, tj. oba dva tyto dokumenty. Předložit je je nutné již při zápisu.

 

Místo konání: Základní škola Krouna, Krouna 303, 539 43 Krouna, přízemí, učebna č. 10

 

Termín konání: středa 3.4.2019 od 12.00 do 16.00 hodin

 

K zápisu vezměte s sebou platný občanský průkaz rodný list dítěte.

 

Případně si můžete stáhnout a dopředu vyplnit:

 

žádost o přijetí k plnění povinné školní docházky

 

a

 

Souhlas s poskytováním poradenských služeb a Žádost o nákup sešitů a dalších obvyklých školních potřeb

 

Informace, svolení a souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s fotografií/videem

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

nebo

 

žádost o odklad povinné školní docházky

 

Uvedené formuláře si můžete také vyzvednout a vyplnit přímo u zápisu.

 

Odklad:

O odklad zahájení povinné školní docházky je možné požádat pouze v době zápisu dítěte - tedy během dubna. Později podané žádosti budou muset být automaticky zamítnuty. Pro kladné vyřízení žádosti o odklad jsou nutné následující 2 doklady: doporučující vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa a současně doporučující vyjádření pedagogicko psychologické poradny. V době zápisu není bezpodmínečně nutné obě tato doporučení mít, přesto však, vzhledem k objednacím lhůtám v ped. psych. poradnách (mnohdy 4 a více měsíců), důrazně doporučujeme se v případě, že předpokládáte žádost o odklad, objednat do poradny již nyní a pokud možno obě doporučení k žádosti o odklad podávané v dubnu již přiložit. V opačném případě bude nutné správní řízení o povolení odkladu přerušit a nepodařilo-li by se vám doporučení získat do konce července, nebylo by možné vhledem ke správním lhůtám, žádost vyřídit.

 

Informace k průběhu zápisu:

 

1) kritéria pro přijímání žáků: zde

 

2) počet žáků, které je možné přijmout: 86

 

3) popis formální části zápisu:

 

zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky podáním vyplněné žádosti; bude ověřena totožnost zákonného zástupce a údaje uvedené v žádosti; na základě podané žádosti bude ihned zahájeno správní řízení a zákonným zástupcům bude na místě po ukončení praktické části zápisu vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky. Pouze v případech, kdy během průběhu praktické části zápisu bude zákonným zástupcům doporučen odklad zahájení plnění povinné školní docházky, bude rozhodnutí vydáno v zákonných lhůtách po konečném stanovisku zákonného zástupce.

 

4) popis praktické částí zápisu:

se souhlasem zákonného zástupce proběhne rozhovor s dítětem jehož součástí je zjišťování školní zralosti: rozumové schopnosti (barvy, tvary, schopnost abstrakce, atd.), motorika ruky, řečové dovednosti, smyslová zralost) v délce max. 20 minut. V případě, že by zákonný zástupce s rozhovorem s dítětem nesouhlasil, je nutné toto sdělit při formální části zápisu; v opačném případě považujeme souhlas za konkludentní.

 

5) Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

 

Mgr. Kyncl Josef, ředitel školy

 

Kušta Michal

 

 

Propagační materiály
Turistické informace
Hlášení rozhlasu
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály

ODKAZY NA STRÁNKY
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.