Krouna
Navigace
Povodňový plán obce
Úřední deska obce
Czech POINT
Počasí ZŠ Krouna
Předpověď počasí
Mateřské centrum
Linka důvěry ÚO
Protikorupční linka
Psí Detektiv
Poradna spotřebitele
Logo kampaně
Třídění odpadu:
Hodiny
Přístupy na stránky
Vaše IP je

ODKAZY NA STRÁNKY
HLEDÁNÍ POKLADŮ

 

 

Od staré krounské školy vedla prý kdysi tajná chodba ke kapli sv. Michaela, o níž si vypravoval lid, že zasypány jsou pod ní poklady.

 

Divu-li, že peněz chtiví lidé pomýšleli na to, jak dostali by se do sesuté chodby, kde tušili poklady, ale nedařilo se jim. Tu přišel jednoho dne k chalupníku Lexovi neznámý muž, představil se mu jako „zaklínač“ a vyptával se Lexy, slyšel-li kdy o pokladech někde, že on, zaklínač, by ochoten byl je vyzdvihnouti a s Lexou o ně se rozděliti. Chalupník rád to slyšel a ochotně vypravoval zaklínači o pokladu pod kaplí. Než se tam vydali, přibrali si ještě pomocníka.

 

Byl to Lexův soused, hluchý jako peň. Všichni tři muži vešli do chodby, a zaklínač vyňal z kapsy černý ubrus s bílým okrajem, prostřel jej na zem, poklekl do jednoho rohu, otevřel velkou, černou knihu s bílými písmeny a jal se z ní tajemně předříkávati.

 

A tu počaly se sesuté kameny zdvihati a stavěly se na sebe, až chodba opět tak stála jako dříve – neporušená. Zaklínač tam vešel, ale záhy se vrátil a oznamoval, že našel tam jen staré sudy s vínem, po kterém asi mnoho nebude, ježto duhy sudů nadobro jsou popraskány.

 

Zarmoutil se Lexa, ale přece prosil zaklínače, aby ještě šli na „Lusthauz“, zpustlý letohrádek v lesích za Krounou.

 

Zaklínač upravil před Lusthausem vše jako dříve v chodbě pod kaplí, a počal opět zaklínati. Letohrádek rostl a rostl, až nabyl takové podoby, jak vyhlížel za doby pradávné. Z něho pak vystoupil duch podoby myslivce jakéhos a tázal se huhňavým hlasem příchozích, čeho si přejí.

 

Zaklínač odvětil, že hledají tu poklad, a žádal myslivce, aby jim byl nápomocen. Ten pravil, že v letohrádku pokladu není, aby odešli a nerušili klidu těch míst. Domluvil, a letohrádek ztratil se před muži, až zase měl svůj sešlý, opuštěný vzhled.

 

Pokladů žádostiví mužové viděli se tak po druhé zklamáni, a hluchý soudruh chtěl se vraceti domů. Ale dal se přemluviti, aby zašli ještě na Karlštýn, na staré hradisko v čachnovských lesích, kde snad přece pokladu se dopídí. Tak zaklínač svolil.

 

Do skal Karlštýna dostali se k večeru, a zaklínač dal se znova do práce. A hradisko obnovilo se v původní své podobě, rozevřela se jeho brána, a z ní počali vyjížděti podivně se šklebící postavy trpasličí.

 

Ale nastojte! Jeden sedí na vepři, druhý na koze, třetí na huse a čtvrtý na kohoutu. Při tom provádějí podivné, pitvorné kousky, a jedou do lesa. V zápětí za nimi kráčí bledý, černě oděný pán a táže se návštěvníků, čeho si přejí. Zaklínač odpovídá, a pán jest ochoten poklad vydati, jestliže jeden ze tří na vždy v zámku zůstane. Jedním dechem nabízejí Lexa i zaklínač hluchého soudruha, který ničeho neslyše, ke všemu jen kývá.

 

Ale pán hluchého zamítá a oznamuje pak, že pokladu nevydá. A zase vchází do hradu, a za ním od lesa jedou pitvorní jezdci. Hrad mizí, obklopuje ho hustá mlha a tma neproniknutelná. Na zpáteční cestu není ani pomyšlení, a naše trojice jest nucena v lese nocovati. Rozhlíží se kolem a hle, v dálce kmitá světélko z chaty uhlířovy.

 

Tam zaměřili unavení slídiči po pokladech, a starý uhlíř ochotně jim poskytl nocleh a občerstvení. Tím také skončila výprava za poklady.

 

(Pověst z knihy Antonína Hlineckého,“Z dob šerých, dávných“, rok vydání 1909)


Moravcová Hana, kronikářka obce

 

 

INFO MZ ČR KORONAVIRUS
INFO PA KRAJ KORONAVIRUS
Hlášení rozhlasu
ORP Hlinsko
Propagační materiály
Turistické informace
Mapa
Web kamery online
Firmy v naší obci
Mikroregion Hlinecko
Pardubický kraj
Turistický portál
Na kole i pěšky
Dopravní portál PK
Práce v regionu
Veřejná anketa
Čtete úřední desku?

Pouze na internetu

Na nástěnce OÚ

Nečtu,nezajímam se

Propagační materiály
IQ-net již v KROUNĚ!
Přihlášení
Jméno

HesloNejste členem?
Klikněte sem
a zaregistrujte se.

Zapomněli jste heslo?
Pro zaslání nového
Klikněte sem.